Novax invests in Disruptive Materials (Swedish)

- Novax invests in the Swedish materials technology company Disruptive Materials, the company behind the impossible material, Upsalite®

â??Novax_investerar_i_materialteknikföretaget_bakom_supermaterialet_Upsalite®