Kallelse till Årsstämma i Disruptive Materials AB (PUBL)

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 april 2018 kl. 16.30 i Bolagets lokaler på Dag Hammarskjölds Väg 54A, Uppsala.

Kallelse årsstämma

Fullmaktsformulär – Proxy form

Appendix A – Villkor för teckningsoptioner