Kallelse till Årsstämma i Disruptive Materials AB (PUBL)

2017-03-23

Kallelse till Årsstämma i Disruptive Materials AB (PUBL).

Aktieägarna i Disruptive Materials AB (publ), org.nr 556934-1224 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 24e april kl. 16.00 hos Advokatfirman Lindahl, Vaksalagatan 10, Uppsala.

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär